Specjalista ds. monitoringu i raportowania Specjalista ds. monitoringu i raportowania …

Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Specjalista ds. monitoringu i raportowania
  • Monitorowanie realizacji zaleceń wydanych przez audytorów wewnętrznych, zewnętrznych oraz organy nadzorcze,
  • Administrowanie oraz kontrola jakości danych i kompletności dokumentacji poaudytowej w scentralizowanym rejestrze informatycznym,
  • Przygotowywanie cyklicznych Sprawozdań z działalności Departamentu oraz Sprawozdań z realizacji zaleceń kierowanych do Zarządu, Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej Banku,
  • Organizacja posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, jak również dokumentacji z posiedzeń Komitetu,
  • Koordynacja inspekcji przeprowadzanych przez zewnętrzne organy nadzorcze oraz przygotowywanie dokumentacji na potrzeby inspekcji,
  • Współpraca z biegłym rewidentem i audytorami zewnętrznymi w trakcie prowadzonych przeglądów,
  • Udział w procesie przygotowywania Mapy Ryzyka i Planu Audytu,
  • Promowanie Standardów i najlepszych praktyk audytowych,
  • Przygotowywanie komunikacji wewnętrznej w Departamencie,
  • Close