STARSZY ADMINISTRATOR APLIKACJI

 • Competitive
 • Warsaw, Mazowieckie, Poland
 • Permanent, Full time
 • Bank Polski
 • 20 May 19

STARSZY ADMINISTRATOR APLIKACJI


Dołączając do nas zyskujesz:

 • stabilizację zatrudnienia - umowę o pracę, dedykowany system premiowy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia, poznania różnorodnej technologii w największej instytucji finansowej w kraju,
 • pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny MyBenefit, leasing samochodów,
 • profesjonalny system szkoleń,
 • możliwość uczestnictwa w programie "PKO po godzinach", w ramach którego finansowane są pozazawodowe aktywności pracowników np. sekcje i zawody sportowe, akcje integracyjne połączone zdziałalnością charytatywną, itp.

Twój dzień w PKO Banku Polskim będzie polegał na:

 • eksploatację i administrację bankowych aplikacji informatycznych w szczególności z obszarów: rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości
 • monitorowaniu, analizowaniu i nadzorze nad dostępnością, pojemnością i wydajnością eksploatowanych aplikacji
 • rozwiązywaniu problemów/incydentów zgłaszanych przez jednostki banku z zakresu działania administrowanych aplikacji
 • prowadzeniu dokumentacji oraz współpracy z dostawcami oprogramowania w zakresie obsługi błędów i problemów eksploatacyjnych
 • udziale w pracach zespołów projektowych wdrażających usługi IT
 • współpracy z administratorami zasobów informatycznych i jednostkami biznesowymi w zakresie eksploatowanych aplikacji
 • udziale w testowaniu poprawek serwisowych i nowych wersji aplikacji

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego o profilu informatycznym
 • doświadczenia w administracji aplikacjami, w rozwiązywaniu problemów i incydentów we współpracy z odbiorcami wewnętrznymi oraz dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • wiedzy w zakresie systemów operacyjnych Linux, Unix, MsWindows oraz baz danych MsSQL i Oracle, a także serwera aplikacji Weblogic
 • umiejętności tworzenia zapytań SQL
 • znajomości języka angielskiego w zakresie technicznym i komunikacyjnym
 • umiejętności pracy w zespole, kreatywności, samodzielności
 • mile widziane będzie doświadczenie w administracji aplikacjami FlexCube, Def3000, Calypso, EuroElixir, Elixir-OK oraz ogólna znajomość aplikacji bankowych z obszaru rachunkowości