Analist SIM I (Amsterdam)

 • Competitive
 • Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
 • Permanent, Full time
 • ABN AMRO Bank
 • 14 Dec 17 2017-12-14

Analist SIM I (Amsterdam)

 • Location: Amsterdam , Nederland
 • Area of expertise: Risk Management
 • Organization: ABN AMRO Bank N.V.


In het kort
De Intelligence Specialist volgt ontwikkelingen betreffende zijn/haar expertisegebieden, onderzoekt en analyseert de verzamelde gegevens en stelt rapportages op die inzicht en/of advies geven aan geadresseerden omtrent te nemen (strategische) beslissingen, teneinde reputatieschade en in- en externe (financiële) criminaliteit te reduceren dan wel te voorkomen en de veiligheid m.b.t. de bank, haar medewerkers en klanten te optimaliseren. Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!

Je werk
Expertisegebied je volgt ontwikkelingen betreffende 1 - 2 expertisegebieden (land en/of fenomeen, zoals corruptie, terrorisme, witwassen, cybercrime etc.) in relatie tot mogelijke financiële / reputationele en veiligheidsdreigingen voor de bank. Volgt daarnaast maatschappelijke, sociale en (geo)politieke ontwikkelingen die de stabiliteit van het land zouden kunnen beïnvloeden en gevolgen kunnen hebben voor de voor de bank en haar dienstverlening / reputatie, de veiligheid van haar medewerkers, het doen van transacties, en de bedrijfsvoering van haar klanten. Oriënteert zich op betrouwbare en valide inlichtingenbronnen en is alert op veranderingen. Je signaleert ontwikkelingen, waaronder dreigingen, binnen zijn/haar expertisegebied(en), verzamelt gegevens daarover en documenteert deze in de C&I systemen. Initieert, na afstemming met een meer ervaren collega, het uitvoeren van een analyse om de impact van deze ontwikkelingen, als onderdeel van het totale dreigingsbeeld voor de bank inzichtelijk te maken. Analyseresultaat je doet de intake, bespreekt de onderzoeksrichting met de interne opdrachtgever (de Business, Country Risk, binnen Compliance of andere tweedelijns partijen) en inventariseert en identificeert de vraag- of probleemstelling, maakt een inschatting van de inlichtingenbehoefte en te raadplegen bronnen en stemt deze af met zijn meer ervaren collega.Verzamelt de benodigde intelligence intern uit bronnen zoals het case management systeem, en extern vanuit online openbare bronnen en waar nodig via intelligence providers.Voert relatief eenvoudige (deel)analyses uit betreffende incidenten en bestaande bedreigingen waarvoor op korte termijn maatregelingen nodig zijn, zoals onderzoeken en analyses m.b.t. klanten, leveranciers, fenomenen, dreigingen en trends (o.a. verdachte transacties, fraude, witwassen en klantacceptatie). Stemt zijn analyses af met een meer ervaren collega. Analyserapporten je stelt het conceptrapport op met (tussentijdse) analyseresultaten en laat daaruit waar mogelijk o.a. door bronvermelding, noten etc. de feitelijkheid en objectiviteit blijken. Geeft in het rapport, alsmede in kort cyclische inlichtingenanalyses bevindingen en conclusies aan zoals geconstateerde trends en brengt mogelijke samenhang tussen de diverse dreigingen in beeld. Escaleert tijdig mogelijke verbanden die een bedreiging voor de bank en/of klanten vormen. Bespreekt het rapport met bevindingen, conclusie en eventueel advies met een meer ervaren collega en deelt het definitieve rapport met de (interne) opdrachtgever, dan wel draagt zorg voor distributie van naar belanghebbenden. Advies Je adviseert zowel mondeling als schriftelijk, na overleg met ervaren collega, C&I collega's, leden MT van de business en Financial Crime Officers op basis van onderhanden analyses of actuele analyseresultaten en vanuit zijn/haar expertisegebieden. Participeert in voornamelijk interne samenwerkingsverbanden, waaronder projectgroepen en informeert en adviseert de overige deelnemers vanuit zijn/haar expertisegebieden en de C&I invalshoek over de haalbaarheid en/of wenselijkheid van voorstellen.

Je werkomgeving
C&I is een afdeling binnen Compliance en is gericht op het voorkomen van financiële verliezen als gevolg van in- en externe criminele activiteiten of misbruik van het financiële stelsel door klanten van de bank. Daarnaast helpt C&I met het voorkomen van reputatieschade als gevolg van niet-integer gedrag van de bank, haar klanten, en haar medewerkers.C&I is de spil van het (internationale) security netwerk van de bank en haar dochterondernemingen wereldwijd. Het levert diepgaande analyses, verzamelt, analyseert en verwerkt interne en externe signalen, en geeft onafhankelijk security-advies aan de Business en andere controlefuncties.Het Intelligence Centre levert een breed en gevarieerd scala aan producten, zowel operationeel als met strategische impact:
 • Fungeren als centraal informatiepunt, waarin signalen over onder andere dreigingen en incidenten worden verzameld, geanalyseerd, verwerkt en gedeeld met interne partners.
 • Produceren van geopolitieke analyses en toekomstgerichte scenario's ten behoeve interne stakeholders.
 • Uitvoeren van diepgaand klantgericht integriteitsonderzoek ten behoeve van klantacceptatie of -reviewprocessen, waarbij het Intelligence Centre een uitzonderingsrol vervuld in geval van verhoogd of hoog risico-klanten.
 • Fungeren als aanspreekpunt/meldpunt binnen de bank voor security-incidenten en klokkenluidersmeldingen.
 • Levering van (dreigings)analyses en onafhankelijke adviezen ten einde de financiële en reputatieschade voor de bank te minimaliseren.
 • Verbeteren van de externe informatiepositie van de bank door middel van bijhouden en uitbreiden van het netwerk aan externe partijen en bronnen.Het Intelligence Centre ontwikkelt en optimaliseert de kwaliteit van het analyse- en intelligence-proces binnen C&I in samenwerking met in- en externe stakeholders. Analyses worden opgeleverd ten behoeve van de business wereldwijd en hebben betrekking op wereldwijde of regionale ontwikkelingen (ook daar waar ABN AMRO (nog) geen aanwezigheid heeft). De complexiteit van de functie wordt met name gekenmerkt door het correct beoordelen van de in- en externe (geopolitieke en bedrijfseconomische) context, het herkennen en identificeren van betrouwbare en valide (bronnen van) inlichtingen, en het inschatten van de potentiële impact op de bank.


Je profiel
Vereist
 • Achtergrond in internationale betrekkingen, politicologie, sociologie, rechtswetenschap, criminologie of bedrijfskunde op WO-niveau met 2 jaar relevante ervaring.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis van / inzicht in projectmanagement, (data)analyse-, methoden en technieken van inlichtingenonderzoek en (dreiging en scenario) analysemethoden en van subject en fenomeen gericht onderzoek
 • Kennis van de toegewezen expertisegebieden; geopolitiek, due diligence, integriteit, witwassen, terrorisme, bedreigingen en financieel economische criminaliteit en van ontwikkelingen op deze en overige onderdelen van het C&I vakgebied.
 • Kennis van 2 moderne talen, waaronder uitstekende schrijfvaardigheid in het Engels. Kennis van Russisch, Spaans, Chinees en/of Arabisch is een pré.
Gewenst
 • Kennis van de structuur, (internationale) organisatie, de strategie, het beleid en business principes binnen een bank.
 • Kennis van de producten en diensten van de bank, alsmede van de daaraan gerelateerde processen, procedures, compliance, risicobeheersing en interne regelgeving.


Wij bieden
Bij ABN AMRO zetten we onze kennis, kunde en ons netwerk in voor klanten. Zodat zij op basis van verantwoorde beslissingen hun doelen kunnen bereiken. In Nederland en daar buiten. Hierbij staat klantbelang altijd voorop. We willen dat klanten onze producten begrijpen en verkopen soms 'nee' als het risico van een product voor een klant te groot is. Klantbelang is ook: helder communiceren en slimme oplossingen bedenken die echt het verschil maken. Dat is ons doel.

Interesse?
Voor vragen met bettrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met de hiring manager Rob van't Oever; rob.vant.oever@nl.abnamro.com. Solliciteer in Talent2Grow . Wanneer je de link opent, klik je vervolgens op 'solliciteer'. Je kunt dan je CV en motivatie uploaden en solliciteren.
Let op: je kunt Talent2Grow alleen benaderen als je bent ingelogd via een VPN verbinding op je ABN AMRO laptop. Heb je je laptop ingeleverd? Stuur dan je sollicitatie naar werkenbij@nl.abnamro.com