Verantwoordelijke marktkennis en category plans (m/v/x) voor de FOD Beleid en Ondersteuning

 • Competitive
 • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
 • Permanent, Full time
 • Selor
 • 16 Oct 17 2017-10-16

Verantwoordelijke marktkennis en category plans (m/v/x) voor de FOD Beleid en Ondersteuning

Je kan bij Selor terecht als je

 • op zoek bent naar een job binnen de overheid
 • als ambtenaar van job wil veranderen binnen de overheid
 • een taaltest wil afleggen
 • je in de veiligheids- en bewakingssector wil werken

Er is 1 vacature binnen het dienstencentrum Procurement van het DG Federale accountant en Procurement van de FOD Beleid en Ondersteuning (Simon Bolivarlaan 30 WTC III, 1000 Brussel). 

Binnen het DG Federale accountant en Procurement wordt naar aanleiding van het optimalisatietraject 1 (P-Cloud) een dienstencentrum Procurement opgericht. Dit dienstencentrum ondersteunt het federale aankoopbeleid op het vlak van kennisdeling, juridische aspecten, het ter beschikking stellen van een end-to-end aankoopplatform, lange termijn behoeftedefinitie en planning van aankopen. Het dienstencentrum kan tevens als opdrachtencentrale fungeren. 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. 

Functieomschrijving:
Je ondersteunt de besluitvorming en de uitvoering van het aankoopbeleid via het ontwikkelen van category plans voor aankoop binnen de federale overheid.

Je belangrijkste taken zijn: 

 • Je analyseert gegevens uit de aankoopcategorieën en je maakt category plans ter ondersteuning van de administratieve en politieke instanties.
 • Je zet het strategisch beleid om naar uitvoerbare richtlijnen en draaiboeken.
 • Je ondersteunt en adviseert klanten in de praktische toepassing van category plans.
 • Je houdt je eigen kennis en expertise continu op peil.


Profiel:
Competenties
Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je adviseert je gesprekspartners en je bouwt een relatie met hen op, op basis van je persoonlijke expertise.


Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van aankoopstrategieën.
 • Je hebt een goede kennis van contractmanagement.
 • Je beschikt over een uitgebreide marktkennis in het kader van overheidsopdrachten.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van Microsoft Office.
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is de actieve kennis van het Frans een troef.

Aanbod:
Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 36.613,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.