Financieel deskundige voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (m/v/x)

 • Competitive
 • Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
 • Permanent, Full time
 • Selor
 • 16 Oct 17 2017-10-16

De OISZ zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

De Belgische sociale zekerheid is een van de meest doeltreffende en moderne ter wereld.

De Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) streven naar een goed maatschappelijk evenwicht om de burger de beste sociale bescherming te bieden. Daartoe coördineren zij hun activiteiten en delen zij hun gegevens binnen een geïnformatiseerd netwerk. 

Enerzijds verzekeren zij sectoren zoals de pensioenen, de werkloosheid, de ziekteverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag, jaarlijkse vakantie. Anderzijds bieden zij sociale hulpverlening zoals gewaarborgd inkomen voor bejaarden en gehandicapten, gewaarborgd gezinsinkomen, ... 

Deze essentiële maatschappelijke opdracht drijft onze 13000 medewerkers om dagelijks een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle burgers te waarborgen.

Om deze kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen, realiseren de OISZ in synergie gezamenlijke initiatieven om hun interne werking permanent te verbeteren.

Functieomschrijving:

 • Je staat in voor het dagelijks beheer, de opvolging en de controle van de boekhoudkundige documenten.
 • Je stelt de periodieke verslagen op binnen de vastgelegde termijnen en bezorgt deze aan de betrokken diensten.
 • Je staat in voor de budgettaire follow-up en de controle van de rekeningen.
 • Je kijkt de verrichtingen na voor het afsluiten van het boekjaar en je controleert de juistheid van de boekhoudkundige documenten.
 • Je ondersteunt je collega's, adviseert en informeert hen in het kader van de interne procedures en de werking van de boekhoudprogramma's.
 • Je verschaft advies aan de interne en externe klanten.

Profiel:
Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. 
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. 
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren. 

Redeneervaardigheden 

 • Je beschikt over een sterk numeriek redeneervermogen. 

Niet vereist, wel een troef 

 • Je beschikt over een goede kennis van boekhouding en budgettair beheer. 
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, wat je toelaat je vlot te integreren in een tweetalige omgeving.
 • Je kan vlot overweg met de courante PC-toepassingen (Word, Excel), en de communicatiesystemen (Outlook, Internet) hebben voor jou geen geheimen. 
 • Je vertoont een duidelijke interesse in het domein van de sociale zekerheid.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen)

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient te voldoen aan:

 • tot het niveau B behoren

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen. (verwijderen indien beschermd beroep), maar moeten voldoen aan de werkervaring (te verwijderen indien dit niet van toepassing is).

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • je bewijs van slagen in de generieke screening tonen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.


Aanbod:
Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.119,81  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen  

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • gratis of voordelige hospitalisatieverzekering volgens de OISZ 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • kinderopvang te Brussel tijdens de schoolvakantie 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week 
 • werken in een aangename omgeving 
 • 26 dagen verlof per jaar.