For Recruiters

Financieel analist : Prudentieel toezicht op de verzekeringsondernemingen (V/M/X)

Banque Nationale de Belgique
Brussels, Belgium
Posted 24 days ago Hybrid Permanent Competitive

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een financieel analist (V/M/X) voor haar dienst « Prudentieel toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ».

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- of herverzekeringsondernemingen met als uiteindelijk doel de belangen van de verzekerden veilig te stellen en de continuïteit van de ondernemingen te verzekeren. De dienst waakt erover dat de ondernemingen, gaande van kleine nichespelers tot grote verzekeraars die sterk internationaal vertegenwoordigd zijn, hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

De financiële analist oefent zijn taken uit binnen een multidisciplinair team, waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële en de IT-aspecten bijeengebracht worden om de risico’s van de ondernemingen onder toezicht in te schatten.

Functie

Je taken zijn, als financiële analist, bijzonder veelzijdig. Je zorgt voor de naleving van de prudentiële regelgeving en je draagt bij aan de algemene risicobeoordeling van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen door :

  • het analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve rapportering inzake de financiële positie
  • het evalueren van de financiële soliditeit van de ondernemingen (beleggingen, rendabiliteit, solvabiliteit, waardering van de activa, …)
  • het beoordelen van het risicoprofiel en de conformiteit ervan t.a.v. de reglementaire vereisten (kapitaalvereiste, eigen vermogen, …).

In het kader van de uitvoering van je opdracht heb je diverse contacten die toestaan een correct beeld te vormen van de strategie en risico’s waar de ondernemingen onder toezicht aan blootstaan. Zo heb je contacten op het hoogste niveau bij de gecontroleerde ondernemingen (de raad van bestuur, het directiecomité en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties), contacten met de erkende commissarissen en diverse internationale contacten voor de internationaal actieve ondernemingen.

De functie vergt dat je steeds de actualiteit van je competentiedomein opvolgt. Zowel internationale als nationale vormingen behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Profiel

  • je bent houder van een masterdiploma of een doctoraat in de (toegepaste) economie of handelsingenieur ; een actuariële opleiding hebben gevolgd en/of een goede kennis hebben van kwantitatief risicomanagement is een troef
  • je beschikt over minstens 3 jaar professioneel ervaring met verzekeringsregelgeving (Solvency II regime), financiële producten en/of boekhoudtechnieken
  • je beschikt over analytische vaardigheden en hebt zin voor synthese 
  • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 
  • je bent operationeel in frans en engels 
  • je hecht veel aandacht aan ethische regels en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

More jobs From Banque Nationale de Belgique
Banque Nationale de Belgique
Analyste financier(-ière) : Contrôle prudentiel des entreprises d’assurance et de réassurance (F/H/X)
Banque Nationale de Belgique
Brussels, Belgium
24 days ago Full time compétitif
More Jobs Like This
Belfius Bank
Senior Market Risk Analyst
Belfius Bank
Brussels, Belgium
Belfius Bank
Quantitative Risk Analyst
Belfius Bank
Brussels, Belgium
Skillfinder International
Ingenieur informatiebeveiliging (Rode Team)
Skillfinder International
Brussels, Belgium
Finalyse
Business/Data Analyst
Finalyse
Amsterdam, Netherlands
APG NL
(Senior) Client Manager
APG NL
Amsterdam, Netherlands