Associate Project Manager Associate Project Manager …

ING
in Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
Self Employed, Full time
Be the first to apply
Competitive
ING
in Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
Self Employed, Full time
Be the first to apply
Competitive
Associate Project Manager
Account Manager bij ING CommercialFinance Belux
Contract van onbepaalde duur, voltijds, regio België-Luxemburg methoofdkantoor te Brussel.

Je rol & werkomgeving
Commercial Finance is een succesvolle,constant groeiende maar ook snel evoluerende financiële service.
Als Account Manager ben je het eersteaanspreekpunt voor de jou toegewezen cliënten, die op jou rekenen voor eenvlotte financiering van de aan ons overgedragen vorderingen op hun debiteuren.

In deze commerciële binnenfunctie staje in voor het dagdagelijks beheer van een portefeuille van hoofdzakelijkNederlandstalige Commercial Finance cliënten uit het Midcorp segment (met eenjaarlijks omzetniveau tot EUR 250 mln). Dat doe je in een dynamisch team vanervaren collega's, die je graag op sleeptouw zullen nemen.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden
Eersteaanspreekpunt zijn voor de day-to-day business van de jou toegewezen cliënten
 • optredenals pivot tussen alle interne departementen teneinde je ervan te verzekeren datde cliëntbehoeften adequaat worden ingevuld, en tegelijk ook het continuterugkoppelen naar alle stakeholders van relevante info aangaande je cliënten -positief zowel als negatief
 • hetsamen met de Relationship Manager (=de externe commerciële medewerker) meevoorbereiden van diens periodieke cliëntbezoeken, en hem/haar vergezellen tijdensdie bezoeken
 • hetmee voorbereiden van het kredietpakket voor de jaarlijkse review van jecliënten, teneinde de voorlegging ervan door de Relationship Manager aan hetkredietcomité optimaal te ondersteunen
  Hetoptimaliseren van de cliënttevredenheid
 • opportuniteitenzoeken én benutten om de customerexperience te verbeteren en aldus de tevredenheid van je cliënten, en bijgevolgdus ook de retentie binnen jouw cliëntenportefeuille, te optimaliseren
 • hetproactief voorstellen van mogelijke verbeteringen in de lopende samenwerkingmet de cliënt (optimalisatie van de financieringsparameters, het wegwerken vanirritators, het bijstellen van monitoring drempels, etc.)
 • hetopvolgen van alle afspraken - commercieel, operationeel en contractueel - diegemaakt werden met de cliënt, en dit binnen de vooropgestelde deadlines
  De rigoureuze administratieve opvolging van de cliënten in je portefeuille
 • hetanalyseren, implementeren en vertalen van de kredietbeslissingen naar dedagelijkse workflow tool; op een dagelijkse basis opvolgen dat diezelfdebeslissingen daadwerkelijk worden uitgevoerd
 • hetcontroleren en valideren van de door je cliënten aan ING Commercial Financeverkochte debiteurenportefeuilles, en vervolgens het verstrekken vanfinanciering op basis van de goed bevonden vorderingen
 • hetzelfstandig nemen van alle maatregelen en beslissingen binnen je bevoegdheden, omje rol als eerste bewaker van het cliëntrisico ("1st Line of Defense") tevervullen, dit teneinde ervoor te zorgen dat het potentiële risico voor ING opelk moment zo laag mogelijk (en dus onder controle) is

  Waar wenaar op zoek zijn
  Een collegamet het talent om iets op zich te nemenen het waar te maken, die enthousiast is om anderen te helpen om succesvol te zijn en de gave heeft om altijd een stap vooruit te zijn. Met anderewoorden, je streeft ernaar om frisse ideeën aan te brengen en uitdagingen teaanvaarden in een snel veranderende en complexe omgeving. Je bent een persoondie steeds samenwerkt, luistert en investeert in anderen om zo gezamenlijkedoelen te verwezenlijken. Je vindt het leuk om het status quo uit te dagen enje bent erop gebrand om creatieve oplossingen voor problemen voor te stellen.
  Als AccountManager voor Midcorp Clients van Commercial Finance Belux moet je ook:
 • eenBachelor of een Master bezitten in een economische of boekhoudkundige richting(of aantoonbaar evenwaardig)
 • bijvoorkeur een eerste ervaring in een commerciële binnenfunctie kunnen voorleggen
 • indienje ervaring hebt met commercial finance (= factoring) is dat absoluut een troef
 • voldoendetweetalig zijn (Nederlands-Frans) om dagdagelijks vlotte contacten teonderhouden met je belangrijkste cliënten (de te beheren portefeuille zal hoofdzakelijkNederlandstalig zijn); kennis van het Engels is zeker een troef
 • instaat zijn snel en gericht te werken tijdens piekmomenten zonder daarbijevenwel de belangrijke details uit het oog te verliezen
 • eengoede kennis bezitten van alle klassieke Office-toepassingen
 • eenteam player zijn, met tegelijk een strakke organisatorische discipline; proactiviteittonen in je cliëntbenadering; een echte'hands on' mentaliteit tonen; stressbestendig zijn

  Wat we je aanbieden
  Een duidelijkdoel, een uniek aanbod en een waaier aan flexibele verloning en anderevoordelen zoals:
 • Persoonlijkegroei & uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden om je ambities teverwezenlijken
 • Eeninformele, dynamische omgeving met innovatieve collega's die je inspanningenondersteunen
 • Eenprogressieve & soepele manier van werken waarbij nieuwe ideeën naar waardeworden geschat
Verder kan jebinnen de afdeling Account Management van ING Commercial Finance Belux rekenenop een waaier aan mogelijkheden om te investerenin je persoonlijke en professionele groei, met:
 • demogelijkheid om aan cursussen en opleidingen deel te nemen
 • uitdagendeprojecten & een steile leercurve
 • eeninnovatieve omgeving dankzij een erg snel evoluerend product

Wijherdefiniëren bankieren. En jij?
Er was nooiteen interessantere tijd om bij ING te werken. We bevinden ons op een trajectdat toegespitst is op onze klanten, aangedreven wordt door technologie engestuurd wordt door intelligente, vastberaden mensen. Onze klanten voelen datonze mensen hen in staat stellen om zowel in het leven als in zaken een stapvoor te blijven. En daar zijn we trots op!

Close
Loading...