Financieel Beheerder Financieel Beheerder …

Provincie West-Vlaanderen
in Bruges, Flemish Region, Belgium
Permanent, Full time
Be the first to apply
competitive
Provincie West-Vlaanderen
in Bruges, Flemish Region, Belgium
Permanent, Full time
Be the first to apply
competitive
Provincie West-Vlaanderen Sint-Andries Onbepaalde duur, Voltijds

Financieel Beheerder

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende combinatieprocedure (externe aanwerving en bevordering) in het Nederlands, voor een voltijds (m/v)

Financieel Beheerder

 • De standplaats is het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. De functiehouder wordt geacht om zich regelmatig te verplaatsen naar de andere vestigingen van het provinciebestuur.
 • De functie wordt opengesteld in het mandaatstelsel met een mandaatperiode van 7 jaar (verlengbaar overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling van het provinciebestuur).
 • De geselecteerde kandidaat wordt in statutair dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie als hij/zij een vast aangesteld statutair personeelslid van het bestuur is. De geselecteerde kandidaat wordt in contractueel dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie als hij/zij een contractueel personeelslid van het bestuur is of als hij/zij extern is aan het bestuur.

De preselectie vindt plaats op 10 en 11 mei 2021, de thuisopdracht op 15 mei 2021, het adviserend assessment op 27 mei 2021 en het mondelinge gedeelte op 12 juni 2021.

Functieomschrijving

 • opstellen en continu evalueren van de financiële planning
 • in volle onafhankelijkheid coördineren, opvolgen, evalueren en bijsturen van de activiteiten m.b.t. het innen van fiscale en niet-fiscale inkomsten en subsidies
 • organiseren en aansturen van het financieel management en instaan voor een correcte implementatie ervan
 • coördineren en superviseren van de verschillende boekhoudkundige processen
 • als lid van het Managementteam mee instaan voor de voorbereiding,
 • uitvoering en opvolging van hun overkoepelende opdrachten, vanuit het provinciedecreet
 • bouwen van een hecht team van hoog gekwalificeerde medewerkers uitbouwen en onderhouden van een effectief netwerk van verschillende stakeholders
 • zichzelf continu op de hoogte houden van evoluties en ontwikkelingen in het financiële vakgebied

Profiel

 • houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A
 • 5 jaar aantoonbare en relevante leidinggevende beroepservaring hebben

Aanbod

 • voltijdse job binnen een mandaatstelsel van 7 jaar (verlengbaar overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling van het provinciebestuur)
 • salarisschaal van financieel beheerder + mandaattoelage
 • toelagen, vergoedingen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
Provincie West-Vlaanderen logo
More Jobs Like This
See more jobs
Close
Loading...
Loading...