Directeur Financiën & Facilitair beheer

 • Competitive
 • Limbourg, Walloon Region, Belgium
 • Permanent, Full time
 • Hogeschool PXL
 • 23 Sep 16

Hogeschool PXL Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 8000 studenten (junior collega’s) en 900 collega’s. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk ‘sérieux’ uitstraalt.

Hogeschool PXL heeft voor de directie Financiën & Facilitair Beheer, een externe vacature (m/v) in statutair verband voor:
 

Functieomschrijving:
De directie Financiën en Facilitair beheer maakt deel uit van de centrale diensten van Hogeschool PXL. De directeur Financiën en Facilitair beheer zetelt in het directiecomité en het beleidscollege van de hogeschool.
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING

De directeur Financiën en Facilitair beheer is een sterke persoonlijkheid die samen zijn diensthoofd(en), campusbeheerders, medewerkers en collega’s alle financiële en infrastructurele belangen van de hogeschool behartigt. Je bent een people manager, een diplomaat, een goed onderhandelaar, je straalt door kennis van zaken gezag en autoriteit uit. Je handelt als een entrepreneur, proactief en hands-on, je werkt nauwkeurig, efficiënt en resultaatgericht.
 
De directeur Financiën en Facilitair beheer heeft niet alleen oog voor cijfers en gebouwen, maar zeker ook voor mensen en onze vele disciplines. Zo is het financiële en infrastructurele beleid één en ondeelbaar met onze grootse ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 
Het takenpakket van de directeur Financiën en Facilitair beheer omvat zowel leidinggevende, coördinerende als beleidsvoorbereidende taken. Je staat in voor het organiseren van een goede interne en externe communicatie, vanuit de toegewezen verantwoordelijkheden.
 
Aan de functie van directeur Financiën en Facilitair Beheer zijn volgende domeinen toegewezen :

 • Gebouwen en techniek
 • Financieel beheer
 • Campusbeheer en Logistiek
 • Aankopen

Profiel:
Wat wij vragen :

 • Je bent in het bezit van een diploma van master of diploma gelijkgesteld aan het diploma van master;
 • Je bezit een aantoonbare beroepservaring van minimaal 5 jaar in één of meerdere van de vermelde domeinen is een vereiste;
 • Je voldoet aan art. V.106 van de Codex Hoger Onderwijs
 • Je bent in staat om accurate masterplannen en beleidsvoorstellen binnen de toegewezen domeinen op te stellen;
 • Je hebt of had bestuurlijke verantwoordelijkheid over één of meerdere grote bouwprojecten (>525.000 euro excl. BTW) al dan niet onder begeleiding van een studiebureau;
 • Je bent op de hoogte van de relevante regelgeving (wettelijke bepalingen met betrekking tot financieel beheer, Codex Hoger Onderwijs, regelgeving financiering hogescholen, wet op de overheidsopdrachten … ) of in staat om je dit op korte termijn eigen te maken.
 • Je kan terugvallen op een professioneel netwerk.

De man of vrouw die wij zoeken :

 • Je kan in verschillende situaties een geloofwaardige eerste indruk maken en handhaven;
 • Je bent in staat om instemming te verkrijgen voor een mening, een aanpak of een visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan of door autoriteit gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen;
 • Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren. Je weet snelheid en nauwkeurigheid te combineren. Je kiest de juiste werkwijze of procedure in functie van de gevraagde nauwkeurigheid;
 • Je kan de dagdagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken van op een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen en anticipeert op maatschappelijke evoluties; je zet uitdagende maar haalbare doelstellingen voorop;
 • Je kan medewerkers aansturen, ontwikkelen en motiveren zodat ze hun doelstelling en die van de hogeschool op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband;
 • Je kan de invloeden en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen en diensten van de organisatie.
 • Je bent een people manager, een diplomaat, een goed onderhandelaar. Je straalt door kennis van zaken gezag en autoriteit uit en je kan terugvallen op een professioneel netwerk.Je handelt als een entrepreneur, proactief en hands-on. Je kan voor een visie of aanpak een draagvlak ontwikkelen.
 • Je bent in staat om accurate plannen en beleidsvoorstellen binnen de toegewezen domeinen op te stellen. Je kan snel content verwerken. Analyseren en synthetiseren is een tweede natuur. Je bent iemand die gestructureerd is en graag strategieën uitwerkt. 

Samengevat: we zoeken iemand die de X-factor bezit
(http://www.pxl.be/Pub/PXL/Onze-missie.html)
 


Aanbod:
Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, gsm, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 
 
Aanstelling
De aanstelling gebeurt in statutair verband in het ambt A3 met ingang van 16/12/2016 of later, indien technisch mogelijk.
De eerste aanstelling loopt tot het einde van het academiejaar 2016/2017, daarna volgt een aanstelling van onbepaalde duur. Benoeming verloopt overeenkomstig de geldende procedures, overname van benoeming is mogelijk.
 
Salarisschaal
De inschaling gebeurt op het niveau gelijkwaardig aan salarisschaal A34 (equivalent 597).
Voor meer info: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm
 

Overeenkomstig art. V.161. van de Codex Hoger Onderwijs kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend op basis van nuttige beroepservaring, voor zover de beroepservaring niet automatisch wordt verrekend in de geldelijke anciënniteit in toepassing van het Koninklijk Besluit van 15-04-1958. De nuttige beroepservaring wordt toegekend nadat de geselecteerde kandidaat de bewijsstukken van deze ervaring heeft voorgelegd en na onderzoek van het volledige dossier.